Vrije Universiteit Brussel


Onderwijsaanbod

Het belang van de elektriciteit in onze samenleving

ETEC's primair vakgebied is de Elektrotechniek; dit omvat alle toepassingen van elektrische energie in onze samenleving:

  • Elektrische machines, elektrische aandrijvingen en vermogenelektronica
  • Elektrische tractie, vervoerstechnologie.
  • Elektrische verlichting
  • Numerieke toepassingen in de elektrochemie
  • Elektrische installaties, transport en distributie van elektriciteit

ETEC biedt aan zijn studenten Elektrotechniek een veelzijdige en boeiende opleiding met zeer uitgebreide carrièremogelijkheden in verscheidene sectoren: nijverheid, dienstverlening en overheid.

ETEC's rijke onderzoekstraditie rond elektrische voertuigen heeft de aanzet gegeven tot de voorstelling van een specifiek curriculum rond vervoerstechnologie, waar zowel conventionele als alternatieve aandrijvingen worden behandeld in het licht van een globaal verkeers- en milieubeleid.

Deze specifieke opleiding, die aandacht besteedt aan alle vervoersmodi, speelt bij uitstek in op de huidige maatschappelijke problemen.

Visie op de ingenieursvorming

Door een jarenlange ervaring in onderwijs, onderzoek en dienstbetoon heeft ETEC een gedegen visie op haar primaire taak, de vorming van de ingenieurs, kunnen ontwikkelen.

Enerzijds is het duidelijk dat de ingenieursvorming, onder meer door middel van haar onderzoeksactiviteiten, steeds in de frontlijn van de technologische ontwikkeling moet aanwezig zijn, teneinde de student te kunnen onderdompelen in een wetenschappelijke en hoogtechnologische omgeving die inspireert tot wetenschappelijk onderzoek en die intellectueel verrijkend is. ETEC heeft zich dan ook steeds toegelegd op nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de elektrische voertuigen of de numerieke analyse van elektrochemische processen.

Anderzijds is ETEC er zich van bewust dat de kracht van de ingenieursvorming aan de Belgische universiteiten grotendeels steunt op de polyvalentie van de burgerlijk ingenieur, die zich als generalist bij uitstek kan inwerken in zeer verscheidene problemen en aldus in staat is om in zeer verschillende situtaties en in zeer verschillende functies zijn bekwaamheden te ontplooien en een bijdrage te leveren tot het algemeen maatschappelijk welzijn.

ETEC zal haar studenten derhalve een zo breed mogelijke vorming bieden als deel van een algemene wetenschappelijke en technische ingenieurscultuur, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ingenieur als intellectueel.

Samenvattend kan men zeggen dat ETEC, mede gezien de brede maatschappelijke relevantie van haar vakgebied, een ideale onderwijs- en onderzoeksomgeving aanbiedt ter vorming van de ingenieurs van morgen.

 

 

©2007-2018 • Vrije Universiteit Brussel • Vakgroep ETEC • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • 02/6292804 •