Vrije Universiteit Brussel


Elektrotechniek - Vermogenelektronica

Verantwoordelijke: Philippe Lataire

De elektrotechniek, meer bepaald de omzetting en toepassing van elektrische energie, vormt de basis van de activiteiten van de vakgroep ETEC. De aandacht gaat hier vooral uit naar de toepassingen van de vermogenselektronica, die niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks leven.

ETEC verricht onderzoek in dit domein, onder andere rond de ontwikkeling van omzetters voor drijflijnen, en beschikt over een uitgebreid laboratorium waar proefnemingen kunnen worden verricht op industriële schaal, met vermogens tot 800 kVA.

ETEC stelt haar expertise ter beschikking van geïnteresseerden, voor het geven van specifieke opleidingen rond elektrische aandrijvingen, en voor algemene consulting in het domein van de elektrotechniek.

©2007-2018 • Vrije Universiteit Brussel • Vakgroep ETEC • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • 02/6292804 •